Πρώτη συνάντηση των Τμημάτων Χορού του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου, 8 Οκτωβρίου 2017, 16.00

Πρώτη συνάντηση των Τμημάτων Χορού
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου

8 Οκτωβρίου 2017, Κυριακή, 16.00
στην αίθουσα πάνω από το ΚΕΠ Ευπαλίου