Συνάντηση ενημέρωσης για το Τμήμα Γυμναστικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου, 1 Οκτωβρίου 2017, 11.30

Συνάντηση ενημέρωσης για το Τμήμα Γυμναστικής
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου

1 Οκτωβρίου 2017, Κυριακή, 11.30
στην αίθουσα πάνω από το ΚΕΠ Ευπαλίου