Συναυλία των σπουδαστών όλων των τμημάτων του Ωδείου Άμφισσας, 22 Ιουνίου 2016, 20.00, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Συναυλία των σπουδαστών
όλων των τμημάτων του Ωδείου Άμφισσας

22 Ιουνίου 2016, Τετάρτη, 20.00
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

596