Μουσική βραδιά με Στάθη Λίβα – Στάθη Φλώρο – Φάνη Καραγεώργο, 30 Σεπτεμβρίου 2017, Πλατεία Ησαΐα, Άμφισσα

Μουσική βραδιά
με Στάθη Λίβα – Στάθη Φλώρο – Φάνη Καραγεώργο

30 Σεπτεμβρίου 2017, Σάββατο
Πλατεία Ησαΐα, Άμφισσα