Μουσική βραδιά με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Θανάση Πρέντι, 30 Σεπτεμβρίου 2017, 19.30, Πλατεία Μητροπόλεως, Άμφισσα

Μουσική βραδιά
με τον Θανάση Κατσουλιέρη και τον Θανάση Πρέντι

30 Σεπτεμβρίου 2017, Σάββατο, 19.30
Πλατεία Μητροπόλεως, Άμφισσα