Δράση για την Ανακύκλωση από το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Φωκίδας, 11 Ιουνίου 2016, 10.00, Κατάστημα Cosmote, Άμφισσα

Δράση για την Ανακύκλωση
από το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων
και Συνταξιούχων ΟΤΕ Φωκίδας

11 Ιουνίου 2016, Σάββατο, 10.00
Κατάστημα Cosmote, Άμφισσα

608