Ποδηλατάδα στο Κέντρο της Άμφισσας και οδηγικά παιχνίδια στην Πλατεία Κεχαγιά, 22 Σεπτεμβρίου 2017, από 18.00

Ποδηλατάδα στο Κέντρο της Άμφισσας
και οδηγικά παιχνίδια στην Πλατεία Κεχαγιά

22 Σεπτεμβρίου 2017, Παρασκευή
συγκέντρωση: 18.00, Εστία (Ρήγα Κοντορήγα 8)