«Όλοι μαζί για τον Γιάννη!», μουσική βραδιά αλληλεγγύης, 22 Σεπτεμβρίου 2017, 21.30, «Κτήμα Κλέτσα», Γραβιά

Όλοι μαζί για τον Γιάννη!

μουσική βραδιά αλληλεγγύης

22 Σεπτεμβρίου 2017, Παρασκευή, 21.30
«Κτήμα Κλέτσα», Γραβιά