Εορτασμός της Επετείου της Ναυμαχίας της Αγκάλης (Κόλπος Ιτέας, 17 Σεπτεμβρίου 1827), 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2017, Ιτέα

Εορτασμός της Επετείου της Ναυμαχίας της Αγκάλης
(Κόλπος Ιτέας, 17 Σεπτεμβρίου 1827)

22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2017, Ιτέα