Ποστάριζε ψηλά κι αγνάντευε… (με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου)

με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι)

Ποστάριζε ψηλά κι αγνάντευε…