Φωτογραφίες από την Εθελοντική Αιμοδοσία στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας (6 Ιουνίου 2016)

Φωτογραφίες από την Εθελοντική Αιμοδοσία 
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας

6 Ιουνίου 2016

616