«Εικαστικά εργαστήρια έκφρασης και δημιουργίας», παρουσίαση από την εικαστικό Αγάπη Χατζή, 17 Σεπτεμβρίου 2017, 11.30, Μουσείο Δελφικών Εορτών, Δελφοί

«Εικαστικά εργαστήρια έκφρασης και δημιουργίας»

παρουσίαση από την εικαστικό Αγάπη Χατζή

17 Σεπτεμβρίου 2017, Κυριακή, 11.30
Μουσείο Δελφικών Εορτών, Δελφοί