«Προμηθεύς», έκθεση χαρακτικών από τη συλλογή του Κ. Κουρσούμη, 16 Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου 2017, Μουσείο Δελφικών Εορτών, Δελφοί

«Προμηθεύς»

έκθεση χαρακτικών από τη συλλογή του Κ. Κουρσούμη

16 Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου 2017
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 13.00
Μουσείο Δελφικών Εορτών, Δελφοί