Έτοιμη προς επανατοποθέτηση η πληροφοριακή πινακίδα ανακήρυξης του Πλατάνου του Μαυρολιθαρίου ως Μνημείο της Φύσης,της Ιστορίας και της Εθνικής Αντίστασης

Έτοιμη προς επανατοποθέτηση η πληροφοριακή πινακίδα 
ανακήρυξης του Πλατάνου του Μαυρολιθαρίου
ως Μνημείο της Φύσης,της Ιστορίας και της Εθνικής Αντίστασης

619