Σεμινάρια Φωτογραφίας στην Κίρρα, με τον Ηλία Μασσάρο, κάθε Δευτέρα, 17.00

Σεμινάρια Φωτογραφίας στην Κίρρα

με τον Ηλία Μασσάρο

κάθε Δευτέρα, 17.00
«Οι Φίλοι της Κίρρας», Δ. Πλατή 7, Κίρρα

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος «Ομάδα Εθελοντών Οι Φίλοι της Κίρρας»