Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα, 18 Σεπτεμβρίου 2017, 18.00, Κτήριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Άμφισσα!

18 Σεπτεμβρίου 2017, Δευτέρα, μετά τις 18.00
Κτήριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας