Μονομαχία στο Ελντοράντο (με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου)

με το πενάκι του Νίκου Τριανταφύλλου (από το Διακόπι)

Μονομαχία στο Ελντοράντο