Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας στον Ιππικό Όμιλο Σερνικακίου (6 Ιουνίου 2016)

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας
στον Ιππικό Όμιλο Σερνικακίου

6 Ιουνίου 2016

627