Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λιμάνι Ιτέας και καθαρισμός ακτής από τους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας και του Δημοτικού Σχολείου Κίρρας (25 Μαΐου 2016)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Λιμάνι Ιτέας και καθαρισμός ακτής
από τους μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας
και του Δημοτικού Σχολείου Κίρρας

25 Μαΐου 2016

628