Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας στη Χάρμαινα (23 Μαΐου 2016)

Από την επίσκεψη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας
στη Χάρμαινα…

23 Μαΐου 2016

629