Τα Βαρδούσια από τη Γκιώνα (φωτογραφίες του Στέφανου Σταμέλλου)

Τα Βαρδούσια από τη Γκιώνα…

φωτογραφίες του Στέφανου Σταμέλλου

5 Ιουνίου 2016

630