Δωρεάν μαθήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Ιτέας, εγγραφές από 11 Σεπτεμβρίου 2017

Δημοτική Φιλαρμονική Ιτέας

δωρεάν μαθήματα
πνευστών και κρουστών μουσικών οργάνων
θεωρίας της μουσικής και σολφέζ

εγγραφές από Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017
καθημερινά: 19.00 – 21.00
πληροφορίες: τηλ. 6944459797