Ανοιχτό μάθημα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά 2,5 – 8 ετών, 12 Σεπτεμβρίου 2017, Ωδείο Άμφισσας (Ελένης Ιντέρνου)

Ανοιχτό μάθημα Μουσικοκινητικής Αγωγής
για παιδιά 2,5 – 8 ετών

12 Σεπτεμβρίου 2017, Τρίτη
Ωδείο Άμφισσας (Ελένης Ιντέρνου)