Αγιασμός στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Άμφισσας, 11 Σεπτεμβρίου 2017, 9.00

Αγιασμός στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Άμφισσας

11 Σεπτεμβρίου 2017, Δευτέρα, 9.00