Τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών λειτουργών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Φωκίδα

Τοποθετήσεις προσωρινών αναπληρωτών λειτουργών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Φωκίδα

  • Κλάδου ΠΕ71 και ΠΕ 70.50 σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Τμήματα Ένταξης (εδώ)
  • Κλάδου ΠΕ60 σε  Νηπιαγωγεία της Περιφέρειάς μας (εδώ)
  • Κλάδου ΠΕ71,  ΠΕ70.50 και ΠΕ60.50 σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία για παροχή Παράλληλης Στήριξης – συνεκπαίδευσης (εδώ)
  • Κλάδου ΠΕ 70 σε Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειάς μας (εδώ)