Αγιασμός στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας, 11 Σεπτεμβρίου 2017, 9.30

Αγιασμός στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας

11 Σεπτεμβρίου 2017, Δευτέρα, 9.30