Ανάβαση Φαραγγιού Ρεκάς, 10 Σεπτεμβρίου 2017, 7.00, εκκίνηση και τερματισμός: Πλατεία Βίνιανης

Ανάβαση Φαραγγιού Ρεκάς

10 Σεπτεμβρίου 2017, Κυριακή, 7.00
εκκίνηση και τερματισμός: Πλατεία Βίνιανης