Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας στη θέση Άγιος Βασίλειος Γαλαξειδίου, 6 Ιουνίου 2016, 12.00 – 13.00, Δημοτικό Κατάστημα Γαλαξειδίου

Διακήρυξη δημοπρασίας
εκμίσθωσης τμήματος αιγιαλού και παραλίας
στη θέση Άγιος Βασίλειος Γαλαξειδίου 

6 Ιουνίου 2016, Δευτέρα, 12.00 – 13.00
Δημοτικό Κατάστημα Γαλαξειδίου

< πάτησε εδώ για να δεις τη διακήρυξη >

632