Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στην Άμφισσα, 7 Σεπτεμβρίου 2017, 20.00, Δίπλα από τον Άγιο Φανούριο

Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στην Άμφισσα

7 Σεπτεμβρίου 2017, Πέμπτη, 20.00
Δίπλα από τον Άγιο Φανούριο