Στις 16 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκινούν τα Τμήματα Υποδομής Μπάσκετ του Μάκαρου Άμφισσας (για αγόρια και κορίτσια 5 – 17 ετών)

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2017
ξεκινούν τα Τμήματα Υποδομής Μπάσκετ
του Μάκαρου Άμφισσας

για αγόρια και κορίτσια 5 – 17 ετών