5ο Ρουμελιώτικο Αντάμωμα, 16 Σεπτεμβρίου 2017, 20.30, Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας Αττικής

5ο Ρουμελιώτικο Αντάμωμα

16 Σεπτεμβρίου 2017, Σάββατο, 20.30
Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας Αττικής

από Φωκίδα συμμετέχουν:
Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κονιάκου
Αδελφότητα Αθανασίου Διάκου
Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βουνιχωριτών
Αδελφότητα Λευκαδιωτών
Σύνδεσμοε Λιδωρικιωτών «Η Γκιώνα»