Λουλούδια της Γκιώνας (φωτογραφίες του Στέφανου Σταμέλλου)

Λουλούδια της Γκιώνας

φωτογραφίες του Στέφανου Σταμέλλου

5 Ιουνίου 2016

 

635