Το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας συμμετέχει στα «Εόρτια Μουσικών Σχολείων 2016», 21 Ιουνίου 2016, Καρδίτσας,

Το Μουσικό Σχολείο Άμφισσας
συμμετέχει στα «Εόρτια Μουσικών Σχολείων 2016»

21 Ιουνίου 2016, Τρίτη
Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας

< πάτησε εδώ για περισσότερες πληροφορίες >

639