Απόγευμα με τον ντι τζέι MicAnel, 24 Αυγούστου 2017, 15.00, «Ocean Drive», Γαλαξείδι

Απόγευμα με τον ντι τζέι MicAnel

24 Αυγούστου 2017, Πέμπτη, 15.00
«Ocean Drive», Γαλαξείδι