Ανάβαση στην κορυφή «Πυραμίδα» της Γκιώνας με τον ΕΣΟΧΑ Αιγίου, 4 – 5 Ιουνίου 2016

Ανάβαση στην κορυφή «Πυραμίδα» της Γκιώνας
με τον ΕΣΟΧΑ Αιγίου

4 – 5 Ιουνίου 2016, Σάββατο – Κυριακή

Διήμερη εξόρμηση (4 – 5 Ιουνίου) στο όρος Γκιώνα, κορυφή Πυραμίδα. Αρκετά δύσκολη διαδρομή 6 ωρών. Διανυκτέρευση σε σκηνές. Αναχώρηση Σάββατο μεσημέρι στις 14.00 και επιστροφή Κυριακή βράδυ στις 22.00. Πληροφορίες: Ξυλιας Ανδρέας, τηλ. 6945598962.

www.esoxaa.gr

666