Πανηγύρι στην Αμυγδαλιά με ζωντανή μουσική, 22 Αυγούστου 2017, 22.00, Σχολείο

Πανηγύρι στην Αμυγδαλιά με ζωντανή μουσική

22 Αυγούστου 2017, Τρίτη, 22.00
Σχολείο Αμυγδαλιάς