Ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Φωκίδας για τον θάνατο του Κώστα Μίχου

Ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Φωκίδας
για τον θάνατο του Κώστα Μίχου

653

Στην Άμφισσα σήμερα στις 2 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθε εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από το θλιβερό γεγονός του θανάτου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΜΙΧΟΥ.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και εκτίμησε τη μεγάλη προσφορά του εκλιπόντος στην Εταιρεία

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΖΙΖΕΙ

1) Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

2) Να κατατεθεί χρηματικό ποσό αντί στεφάνου στο Ειδικό Σχολείο Άμφισσας.

3) Να παραβρεθεί σύσσωμο το Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι στην κηδεία του εκλιπόντος.

4) Αντίγραφο του παρόντος ψηφίσματος να επιδοθεί στην οικογένειά του και να δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΚΕΛΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΙΑΚΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΡΕΝΤΖΑΛΑ