Μουσική βραδιά με την Κατερίνα Καφετζή (KAF.KA), 19 Αυγούστου 2017, 22.30, «Το Καφφενείο», Γαλαξείδι

Μουσική βραδιά με την Κατερίνα Καφετζή (KAF.KA)

19 Αυγούστου 2017, Σάββατο, 22.30
«Το Καφφενείο», Λιμάνι Γαλαξειδίου