Εκδήλωση για τα 70 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της εφημερίδας «Το Γαλαξείδι», 19 Αγούστου 2017, 20.30, «Σπίτι των Νέων» (Προαύλιο), Γαλαξείδι

Εκδήλωση για τα 70 χρόνια
συνεχούς κυκλοφορίας της εφημερίδας «Το Γαλαξείδι»

19 Αγούστου 2017, Σάββατο, 20.30
«Σπίτι των Νέων» (Προαύλιο), Γαλαξείδι