Εκδήλωση Μνήμης για την πυρπόληση του Μαυρολιθαρίου από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής (19 Αυγούστου 1944), 20 Αυγούστου 2017, 12.00, Μαυρολιθάρι

Εκδήλωση Μνήμης για την πυρπόληση του Μαυρολιθαρίου
από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής (19 Αυγούστου 1944)

20 Αυγούστου 2017, Κυριακή, 12.00
Μαυρολιθάρι