«Φωκικά 2017», 18 Αυγούστου – 1 Οκτωβρίου 2017, Άμφισσα

Η παιδική παράσταση στις 27 Αυγούστου 2017 δεν θα πραγματοποιηθεί.

«Φωκικά 2017»

18 Αυγούστου – 1 Οκτωβρίου 2017
Άμφισσα

«Τέχνη και δημιουργία», εικαστική έκθεση με παράλληλες δράσεις
18 – 25 Αυγούστου 2017
«Τουλασίδι», Χάρμαινα, Άμφισσα
www.zofokida.gr/roi/77366