Ματαιώνεται η Γιορτή στις 5 Ιουνίου 2016 του Συλλόγου Γυναικών Ερατεινής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερατεινής λόγω του θανάτου του Κώστα Μίχου

Ματαιώνεται η Γιορτή στις 5 Ιουνίου 2016
του Συλλόγου Γυναικών Ερατεινής
και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερατεινής

λόγω του θανάτου του Κώστα Μίχου

654

Ανακοίνωση

Λόγω του θανάτου του αγαπημένου μας αντιπεριφερειάρχη και συγχωριανού Κώστα Μίχου, η προγραμματισμένη εκδήλωσή μας για την Κυριακή 5 Ιουνίου ματαιώνεται.

Σύλλογος Γυναικών Ερατεινής
Πολιτιστικός Σύλλογος Ερατεινής