Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 18 και 19 Αυγούστου 2017

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

18 και 19 Αυγούστου 2017, Παρασκευή και Σάββατο

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311