Βραδιά παραμυθιού, παρουσίαση του βιβλίου «Η πέμπτη πόλη των Δωριέων – Περιπέτεια στη Γκιώνα» του Κώστα Στοφόρου, 18 Αυγούστου 2017, 19.00, Πλατεία Καλοσκοπής

Βραδιά παραμυθιού

παρουσίαση του βιβλίου 
«Η πέμπτη πόλη των Δωριέων – Περιπέτεια στη Γκιώνα»
του Κώστα Στοφόρου

18 Αυγούστου 2017, Παρασκευή, 19.00
Πλατεία Καλοσκοπής