Πανηγύρι στον Μαραθιά με παραδοσιακή δημοτική και λαϊκή μουσική, 22 Αυγούστου 2017

Πανηγύρι στον Μαραθιά με παραδοσιακή δημοτική και λαϊκή μουσική

22 Αυγούστου 2017, Τρίτη, βράδυ
Κεντρική Πλατεία Μαραθιά

διοργάνωση: Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Μαραθιά