«Αγιαθυμιά έχεις ταλέντο», 17 Αυγούστου 2017, Πέμπτη, Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Ευθυμίας

«Αγιαθυμιά έχεις ταλέντο» 

17 Αυγούστου 2017, Πέμπτη, 20.30
Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Ευθυμίας