Μουσική βραδιά με τον Αντώνη Φωκά, 15 Αυγούστου 2017, 23.30, «Μέλυδρον», Γαλαξείδι

Μουσική βραδιά με τον Αντώνη Φωκά

15 Αυγούστου 2017, Τρίτη, 23.30
«Μέλυδρον», Λιμάνι Γαλαξειδίου