Εθελοντική Αιμοδοσία στο Διακόπι, 17 Αυγούστου 2017, 10.30 – 13.30, Ιατρείο

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Διακόπι!

17 Αυγούστου 2017, Πέμπτη, 10.30 – 13.30
Ιατρείο Διακοπίου