Αθλοπαιδιές και παιχνίδι για παιδιά, 16 Αυγούστου 2017, Πλατεία Διακοπίου

Αθλοπαιδιές και παιχνίδι για παιδιά

16 Αυγούστου 2017, Τετάρτη
Πλατεία Διακοπίου