Δημοτική βραδιά στο Προσήλιο, 14 Αυγούστου 2017, 22.00, Ταβέρνα «Ο Βαλιάνος»,

Δημοτική βραδιά στο Προσήλιο

14 Αυγούστου 2017, Δευτέρα, 22.00
Ταβέρνα «Ο Βαλιάνος», Προσήλιο